حدیث در مورد تشویق و تنبیه

تشویق و تنبیه از منظر امام علی – ویکی فقه درباره‌ تشویق و تنبیه صحبت‌های زیادی شده است. شاید بتوان گفت از موقعی که مباحث تعلیم و تربیت مورد توجه و بررسی نویسندگان و پژوهشگران قرار گرفته، توجه به تشویق و تنبیه هم در تحقیقات و تالیفات آن‌ها جای مهمی داشته است. دانلود مقاله تشویق و تنبیه – مگ ایران | دانلود مقاله … تشویق هرچند از مقوله‏هایى چون

#171;تشویق‏» و «تنبیه‏»، در مباحث تربیتى‏گفتگو مى‏شود، ولى از آنجا که «رفتار تشویق‏آمیز»، یکى از شیوه‏هاى نیک‏در معاشرت و برخورد با دیگران است، مورد بحث قرار مى‏گیرد. آداب و رسوم ازدواجی که به تنبیه شبیه هستند! 29/11/2020 · حوادث رکنا:در هند عروس مجبور است سینه‌خیز به طرف داماد بخزد، در حالی که در جزیره بورینو اطرافیان تا سه روز بعد از ازدواج اجازه دستشویی و حمام رفتن را به زوجین نمی‌دهند و این کار را جزو راز‌های موفقیت ازدواج می‌دانند. شیوه های تشویق و تنبیه از دیدگاه قرآن و حدیث در این میان پدران و مادران و اولیای تعلیم و تربیت و معلمین مسئولیت بیشتری دارند و از آنجا که یکی از راههای تربیتی و بهبود یافتن اخلاق روش تشویق و تنبیه مناسب و اصولی است این پژوهش به بررسی در این موضوع پرداخته است جامعه … شیوه های تشویق و تنبیه از دیدگاه قرآن و حدیث در این پست چکیده پایانامه خانم عالیه کیاپاشا را تحت عنوان « شیوه های تشویق و تنبیه از دیدگاه قرآن و حدیث» که در سایت آموزش و پرورش شهرستانهای استان تهران آمده خدمت شما تقدیم می کنم. جایگاه تشویق و تنبیه در مدیریت علوی (علیه السلام) با تأکید … تشویق و تنبیه در مدیریت علوی قلمروی فراگیر داشت و در تمام عرصه ها و ساحت های جامعه اسلامی اجرا می گردید. چنانکه حوزه های اقتصادی، سیاسی، اجتماعی و نظامی، گستره اجرای اصل تشویق و تنبیه بودند و امام (علیه السلام) در تمامی آ تشويق و تنبيه و راه كارهای آن از ديدگاه قرآن کریم پایان … مانند کتاب تشویق و تنبیه در قرآن و حدیث از عبّاس محمّد تقی صرّاف، یا کتاب تشویق و تنبیه از دیدگاه قرآن کریم از زهرا کاشانیها. بنابراین، این تحقیق در صدد است تا از دید . تازه و روشی نو و جدید به بررسی این موضوع با ارائه راه … شیوه های تشویق و تنبیه از دیدگاه قرآن و حدیث تشویق در مقایسه با تنبیه به گزارش شبکه خبر، دانشمندان بر اساس بررسی های جدید دریافتند ، کودکان تا سن 12 سالگی برداشت چندان درستی از تنبیه ندارند و به تشویق به مراتب بیش از تنبیه واکنش نشان می دهند . مقاله در مورد آموزش، تنبیه، تشویق – مگ ایران | دانلود … دانلود مقاله نقش تشویق و تنبیه در تعلیم تربیت اسلامی .1 مقدمههر کودکی باید یاد بگیرد که چه رفتاري مورد قبول و پذیرش و چه رفتاري نامطلوب است. در حقیقت کودك باید خوب را از بد و خیر را از شر تمییز دهد. والدین و مربیان کودك در … دستورالعمل نحوه تشویق و تنبیه کارکنان دستورالعمل نحوه تشویق و تنبیه کارکنان موضوع مواد 8 و 12 طرح تکریم مردم و جلب رضایت ارباب رجوع درنظام اداری (شماره: 221320/1901 مورخ 26/11/1382) شورای عالی اداری در یکصدو‌هشتمین جلسه مورخ 20/10/1382 بنا به‌پیشنهاد سازمان مدیریت و برنام� تشویق و تنبیه از منظر امام علی – ویکی فقه درباره‌ تشویق و تنبیه صحبت‌های زیادی شده است. شاید بتوان گفت از موقعی که مباحث تعلیم و تربیت مورد توجه و بررسی نویسندگان و پژوهشگران قرار گرفته، توجه به تشویق و تنبیه هم در تحقیقات و تالیفات آن‌ها جای مهمی داشته است. دانلود مقاله تشویق و تنبیه – مگ ایران | دانلود مقاله … تشویق هرچند از مقوله‏هایى چون «تشویق‏» و «تنبیه‏»، در مباحث تربیتى‏گفتگو مى‏شود، ولى از آنجا که «رفتار تشویق‏آمیز»، یکى از شیوه‏هاى نیک‏در معاشرت و برخورد با دیگران است، مورد بحث قرار مى‏گیرد. آداب و رسوم ازدواجی که به تنبیه شبیه هستند! 29/11/2020 · حوادث رکنا:در هند عروس مجبور است سینه‌خیز به طرف داماد بخزد، در حالی که در جزیره بورینو اطرافیان تا سه روز بعد از ازدواج اجازه دستشویی و حمام رفتن را به زوجین نمی‌دهند و این کار را جزو راز‌های موفقیت ازدواج می‌دانند. شیوه های تشویق و تنبیه از دیدگاه قرآن و حدیث در این میان پدران و مادران و اولیای تعلیم و تربیت و معلمین مسئولیت بیشتری دارند و از آنجا که یکی از راههای تربیتی و بهبود یافتن اخلاق روش تشویق و تنبیه مناسب و اصولی است این پژوهش به بررسی در این موضوع پرداخته است جامعه … شیوه های تشویق و تنبیه از دیدگاه قرآن و حدیث در این پست چکیده پایانامه خانم عالیه کیاپاشا را تحت عنوان « شیوه های تشویق و تنبیه از دیدگاه قرآن و حدیث» که در سایت آموزش و پرورش شهرستانهای استان تهران آمده خدمت شما تقدیم می کنم. جایگاه تشویق و تنبیه در مدیریت علوی (علیه السلام) با تأکید … تشویق و تنبیه در مدیریت علوی قلمروی فراگیر داشت و در تمام عرصه ها و ساحت های جامعه اسلامی اجرا می گردید. چنانکه حوزه های اقتصادی، سیاسی، اجتماعی و نظامی، گستره اجرای اصل تشویق و تنبیه بودند و امام (علیه السلام) در تمامی آ تشويق و تنبيه و راه كارهای آن از ديدگاه قرآن کریم پایان … مانند کتاب تشویق و تنبیه در قرآن و حدیث از عبّاس محمّد تقی صرّاف، یا کتاب تشویق و تنبیه از دیدگاه قرآن کریم از زهرا کاشانیها. بنابراین، این تحقیق در صدد است تا از دید . تازه و روشی نو و جدید به بررسی این موضوع با ارائه راه … شیوه های تشویق و تنبیه از دیدگاه قرآن و حدیث تشویق در مقایسه با تنبیه به گزارش شبکه خبر، دانشمندان بر اساس بررسی های جدید دریافتند ، کودکان تا سن 12 سالگی برداشت چندان درستی از تنبیه ندارند و به تشویق به مراتب بیش از تنبیه واکنش نشان می دهند . مقاله در مورد آموزش، تنبیه، تشویق – مگ ایران | دانلود … دانلود مقاله نقش تشویق و تنبیه در تعلیم تربیت اسلامی .1 مقدمههر کودکی باید یاد بگیرد که چه رفتاري مورد قبول و پذیرش و چه رفتاري نامطلوب است. در حقیقت کودك باید خوب را از بد و خیر را از شر تمییز دهد. والدین و مربیان کودك در … دستورالعمل نحوه تشویق و تنبیه کارکنان دستورالعمل نحوه تشویق و تنبیه کارکنان موضوع مواد 8 و 12 طرح تکریم مردم و جلب رضایت ارباب رجوع درنظام اداری (شماره: 221320/1901 مورخ 26/11/1382) شورای عالی اداری در یکصدو‌هشتمین جلسه مورخ 20/10/1382 بنا به‌پیشنهاد سازمان مدیریت و برنام� تشویق و تنبیه از منظر امام علی – ویکی فقه درباره‌ تشویق و تنبیه صحبت‌های زیادی شده است. شاید بتوان گفت از موقعی که مباحث تعلیم و تربیت مورد توجه و بررسی نویسندگان و پژوهشگران قرار گرفته، توجه به تشویق و تنبیه هم در تحقیقات و تالیفات آن‌ها جای مهمی داشته است. دانلود مقاله تشویق و تنبیه – مگ ایران | دانلود مقاله … تشویق هرچند از مقوله‏هایى چون «تشویق‏» و «تنبیه‏»، در مباحث تربیتى‏گفتگو مى‏شود، ولى از آنجا که «رفتار تشویق‏آمیز»، یکى از شیوه‏هاى نیک‏در معاشرت و برخورد با دیگران است، مورد بحث قرار مى‏گیرد. آداب و رسوم ازدواجی که به تنبیه شبیه هستند! 29/11/2020 · حوادث رکنا:در هند عروس مجبور است سینه‌خیز به طرف داماد بخزد، در حالی که در جزیره بورینو اطرافیان تا سه روز بعد از ازدواج اجازه دستشویی و حمام رفتن را به زوجین نمی‌دهند و این کار را جزو راز‌های موفقیت ازدواج می‌دانند. شیوه های تشویق و تنبیه از دیدگاه قرآن و حدیث در این میان پدران و مادران و اولیای تعلیم و تربیت و معلمین مسئولیت بیشتری دارند و از آنجا که یکی از راههای تربیتی و بهبود یافتن اخلاق روش تشویق و تنبیه مناسب و اصولی است این پژوهش به بررسی در این موضوع پرداخته است جامعه … شیوه های تشویق و تنبیه از دیدگاه قرآن و حدیث در این پست چکیده پایانامه خانم عالیه کیاپاشا را تحت عنوان « شیوه های تشویق و تنبیه از دیدگاه قرآن و حدیث» که در سایت آموزش و پرورش شهرستانهای استان تهران آمده خدمت شما تقدیم می کنم. جایگاه تشویق و تنبیه در مدیریت علوی (علیه السلام) با تأکید … تشویق و تنبیه در مدیریت علوی قلمروی فراگیر داشت و در تمام عرصه ها و ساحت های جامعه اسلامی اجرا می گردید. چنانکه حوزه های اقتصادی، سیاسی، اجتماعی و نظامی، گستره اجرای اصل تشویق و تنبیه بودند و امام (علیه السلام) در تمامی آ تشويق و تنبيه و راه كارهای آن از ديدگاه قرآن کریم پایان … مانند کتاب تشویق و تنبیه در قرآن و حدیث از عبّاس محمّد تقی صرّاف، یا کتاب تشویق و تنبیه از دیدگاه قرآن کریم از زهرا کاشانیها. بنابراین، این تحقیق در صدد است تا از دید . تازه و روشی نو و جدید به بررسی این موضوع با ارائه راه … شیوه های تشویق و تنبیه از دیدگاه قرآن و حدیث تشویق در مقایسه با تنبیه به گزارش شبکه خبر، دانشمندان بر اساس بررسی های جدید دریافتند ، کودکان تا سن 12 سالگی برداشت چندان درستی از تنبیه ندارند و به تشویق به مراتب بیش از تنبیه واکنش نشان می دهند . مقاله در مورد آموزش، تنبیه، تشویق – مگ ایران | دانلود … دانلود مقاله نقش تشویق و تنبیه در تعلیم تربیت اسلامی .1 مقدمههر کودکی باید یاد بگیرد که چه رفتاري مورد قبول و پذیرش و چه رفتاري نامطلوب است. در حقیقت کودك باید خوب را از بد و خیر را از شر تمییز دهد. والدین و مربیان کودك در … دستورالعمل نحوه تشویق و تنبیه کارکنان دستورالعمل نحوه تشویق و تنبیه کارکنان موضوع مواد 8 و 12 طرح تکریم مردم و جلب رضایت ارباب رجوع درنظام اداری (شماره: 221320/1901 مورخ 26/11/1382) شورای عالی اداری در یکصدو‌هشتمین جلسه مورخ 20/10/1382 بنا به‌پیشنهاد سازمان مدیریت و برنام� تشویق و تنبیه از منظر امام علی – ویکی فقه درباره‌ تشویق و تنبیه صحبت‌های زیادی شده است. شاید بتوان گفت از موقعی که مباحث تعلیم و تربیت مورد توجه و بررسی نویسندگان و پژوهشگران قرار گرفته، توجه به تشویق و تنبیه هم در تحقیقات و تالیفات آن‌ها جای مهمی داشته است. دانلود مقاله تشویق و تنبیه – مگ ایران | دانلود مقاله … تشویق هرچند از مقوله‏هایى چون «تشویق‏» و «تنبیه‏»، در مباحث تربیتى‏گفتگو مى‏شود، ولى از آنجا که «رفتار تشویق‏آمیز»، یکى از شیوه‏هاى نیک‏در معاشرت و برخورد با دیگران است، مورد بحث قرار مى‏گیرد. آداب و رسوم ازدواجی که به تنبیه شبیه هستند! 29/11/2020 · حوادث رکنا:در هند عروس مجبور است سینه‌خیز به طرف داماد بخزد، در حالی که در جزیره بورینو اطرافیان تا سه روز بعد از ازدواج اجازه دستشویی و حمام رفتن را به زوجین نمی‌دهند و این کار را جزو راز‌های موفقیت ازدواج می‌دانند. شیوه های تشویق و تنبیه از دیدگاه قرآن و حدیث در این میان پدران و مادران و اولیای تعلیم و تربیت و معلمین مسئولیت بیشتری دارند و از آنجا که یکی از راههای تربیتی و بهبود یافتن اخلاق روش تشویق و تنبیه مناسب و اصولی است این پژوهش به بررسی در این موضوع پرداخته است جامعه … شیوه های تشویق و تنبیه از دیدگاه قرآن و حدیث در این پست چکیده پایانامه خانم عالیه کیاپاشا را تحت عنوان « شیوه های تشویق و تنبیه از دیدگاه قرآن و حدیث» که در سایت آموزش و پرورش شهرستانهای استان تهران آمده خدمت شما تقدیم می کنم. جایگاه تشویق و تنبیه در مدیریت علوی (علیه السلام) با تأکید … تشویق و تنبیه در مدیریت علوی قلمروی فراگیر داشت و در تمام عرصه ها و ساحت های جامعه اسلامی اجرا می گردید. چنانکه حوزه های اقتصادی، سیاسی، اجتماعی و نظامی، گستره اجرای اصل تشویق و تنبیه بودند و امام (علیه السلام) در تمامی آ تشويق و تنبيه و راه كارهای آن از ديدگاه قرآن کریم پایان … مانند کتاب تشویق و تنبیه در قرآن و حدیث از عبّاس محمّد تقی صرّاف، یا کتاب تشویق و تنبیه از دیدگاه قرآن کریم از زهرا کاشانیها. بنابراین، این تحقیق در صدد است تا از دید . تازه و روشی نو و جدید به بررسی این موضوع با ارائه راه … شیوه های تشویق و تنبیه از دیدگاه قرآن و حدیث تشویق در مقایسه با تنبیه به گزارش شبکه خبر، دانشمندان بر اساس بررسی های جدید دریافتند ، کودکان تا سن 12 سالگی برداشت چندان درستی از تنبیه ندارند و به تشویق به مراتب بیش از تنبیه واکنش نشان می دهند . مقاله در مورد آموزش، تنبیه، تشویق – مگ ایران | دانلود … دانلود مقاله نقش تشویق و تنبیه در تعلیم تربیت اسلامی .1 مقدمههر کودکی باید یاد بگیرد که چه رفتاري مورد قبول و پذیرش و چه رفتاري نامطلوب است. در حقیقت کودك باید خوب را از بد و خیر را از شر تمییز دهد. والدین و مربیان کودك در … دستورالعمل نحوه تشویق و تنبیه کارکنان دستورالعمل نحوه تشویق و تنبیه کارکنان موضوع مواد 8 و 12 طرح تکریم مردم و جلب رضایت ارباب رجوع درنظام اداری (شماره: 221320/1901 مورخ 26/11/1382) شورای عالی اداری در یکصدو‌هشتمین جلسه مورخ 20/10/1382 بنا به‌پیشنهاد سازمان مدیریت و برنام� تشویق و تنبیه از منظر امام علی – ویکی فقه درباره‌ تشویق و تنبیه صحبت‌های زیادی شده است. شاید بتوان گفت از موقعی که مباحث تعلیم و تربیت مورد توجه و بررسی نویسندگان و پژوهشگران قرار گرفته، توجه به تشویق و تنبیه هم در تحقیقات و تالیفات آن‌ها جای مهمی داشته است. دانلود مقاله تشویق و تنبیه – مگ ایران | دانلود مقاله … تشویق هرچند از مقوله‏هایى چون «تشویق‏» و «تنبیه‏»، در مباحث تربیتى‏گفتگو مى‏شود، ولى از آنجا که «رفتار تشویق‏آمیز»، یکى از شیوه‏هاى نیک‏در معاشرت و برخورد با دیگران است، مورد بحث قرار مى‏گیرد. آداب و رسوم ازدواجی که به تنبیه شبیه هستند! 29/11/2020 · حوادث رکنا:در هند عروس مجبور است سینه‌خیز به طرف داماد بخزد، در حالی که در جزیره بورینو اطرافیان تا سه روز بعد از ازدواج اجازه دستشویی و حمام رفتن را به زوجین نمی‌دهند و این کار را جزو راز‌های موفقیت ازدواج می‌دانند. شیوه های تشویق و تنبیه از دیدگاه قرآن و حدیث در این میان پدران و مادران و اولیای تعلیم و تربیت و معلمین مسئولیت بیشتری دارند و از آنجا که یکی از راههای تربیتی و بهبود یافتن اخلاق روش تشویق و تنبیه مناسب و اصولی است این پژوهش به بررسی در این موضوع پرداخته است جامعه … شیوه های تشویق و تنبیه از دیدگاه قرآن و حدیث در این پست چکیده پایانامه خانم عالیه کیاپاشا را تحت عنوان « شیوه های تشویق و تنبیه از دیدگاه قرآن و حدیث» که در سایت آموزش و پرورش شهرستانهای استان تهران آمده خدمت شما تقدیم می کنم. جایگاه تشویق و تنبیه در مدیریت علوی (علیه السلام) با تأکید … تشویق و تنبیه در مدیریت علوی قلمروی فراگیر داشت و در تمام عرصه ها و ساحت های جامعه اسلامی اجرا می گردید. چنانکه حوزه های اقتصادی، سیاسی، اجتماعی و نظامی، گستره اجرای اصل تشویق و تنبیه بودند و امام (علیه السلام) در تمامی آ تشويق و تنبيه و راه كارهای آن از ديدگاه قرآن کریم پایان … مانند کتاب تشویق و تنبیه در قرآن و حدیث از عبّاس محمّد تقی صرّاف، یا کتاب تشویق و تنبیه از دیدگاه قرآن کریم از زهرا کاشانیها. بنابراین، این تحقیق در صدد است تا از دید . تازه و روشی نو و جدید به بررسی این موضوع با ارائه راه … شیوه های تشویق و تنبیه از دیدگاه قرآن و حدیث تشویق در مقایسه با تنبیه به گزارش شبکه خبر، دانشمندان بر اساس بررسی های جدید دریافتند ، کودکان تا سن 12 سالگی برداشت چندان درستی از تنبیه ندارند و به تشویق به مراتب بیش از تنبیه واکنش نشان می دهند . مقاله در مورد آموزش، تنبیه، تشویق – مگ ایران | دانلود … دانلود مقاله نقش تشویق و تنبیه در تعلیم تربیت اسلامی .1 مقدمههر کودکی باید یاد بگیرد که چه رفتاري مورد قبول و پذیرش و چه رفتاري نامطلوب است. در حقیقت کودك باید خوب را از بد و خیر را از شر تمییز دهد. والدین و مربیان کودك در … دستورالعمل نحوه تشویق و تنبیه کارکنان دستورالعمل نحوه تشویق و تنبیه کارکنان موضوع مواد 8 و 12 طرح تکریم مردم و جلب رضایت ارباب رجوع درنظام اداری (شماره: 221320/1901 مورخ 26/11/1382) شورای عالی اداری در یکصدو‌هشتمین جلسه مورخ 20/10/1382 بنا به‌پیشنهاد سازمان مدیریت و برنام� (حدیث در مورد تشویق و تنبیه)

حدیث در مورد تشویق و تنبیه…

(حدیث در مورد تشویق و تنبیه)

-[حدیث در مورد تشویق و تنبیه]-
تشویق و تنبیه از منظر امام علی – ویکی فقه دانلود مقاله تشویق و تنبیه – مگ ایران | دانلود مقاله … آداب و رسوم ازدواجی که به تنبیه شبیه هستند! شیوه های تشویق و تنبیه از دیدگاه قرآن و حدیث شیوه های تشویق و تنبیه از دیدگاه قرآن و حدیث جایگاه تشویق و تنبیه در مدیریت علوی (علیه السلام) با تأکید … تشويق و تنبيه و راه كارهای آن از ديدگاه قرآن کریم پایان … شیوه های تشویق و تنبیه از دیدگاه قرآن و حدیث مقاله در مورد آموزش، تنبیه، تشویق – مگ ایران | دانلود … دستورالعمل نحوه تشویق و تنبیه کارکنان تشویق و تنبیه از منظر امام علی – ویکی فقه دانلود مقاله تشویق و تنبیه – مگ ایران | دانلود مقاله … آداب و رسوم ازدواجی که به تنبیه شبیه هستند! شیوه های تشویق و تنبیه از دیدگاه قرآن و حدیث شیوه های تشویق و تنبیه از دیدگاه قرآن و حدیث جایگاه تشویق و تنبیه در مدیریت علوی (علیه السلام) با تأکید … تشويق و تنبيه و راه كارهای آن از ديدگاه قرآن کریم پایان … شیوه های تشویق و تنبیه از دیدگاه قرآن و حدیث مقاله در مورد آموزش، تنبیه، تشویق – مگ ایران | دانلود … دستورالعمل نحوه تشویق و تنبیه کارکنان تشویق و تنبیه از منظر امام علی – ویکی فقه دانلود مقاله تشویق و تنبیه – مگ ایران | دانلود مقاله … آداب و رسوم ازدواجی که به تنبیه شبیه هستند! شیوه های تشویق و تنبیه از دیدگاه قرآن و حدیث شیوه های تشویق و تنبیه از دیدگاه قرآن و حدیث جایگاه تشویق و تنبیه در مدیریت علوی (علیه السلام) با تأکید … تشويق و تنبيه و راه كارهای آن از ديدگاه قرآن کریم پایان … شیوه های تشویق و تنبیه از دیدگاه قرآن و حدیث مقاله در مورد آموزش، تنبیه، تشویق – مگ ایران | دانلود … دستورالعمل نحوه تشویق و تنبیه کارکنان تشویق و تنبیه از منظر امام علی – ویکی فقه دانلود مقاله تشویق و تنبیه – مگ ایران | دانلود مقاله … آداب و رسوم ازدواجی که به تنبیه شبیه هستند! شیوه های تشویق و تنبیه از دیدگاه قرآن و حدیث شیوه های تشویق و تنبیه از دیدگاه قرآن و حدیث جایگاه تشویق و تنبیه در مدیریت علوی (علیه السلام) با تأکید … تشويق و تنبيه و راه كارهای آن از ديدگاه قرآن کریم پایان … شیوه های تشویق و تنبیه از دیدگاه قرآن و حدیث مقاله در مورد آموزش، تنبیه، تشویق – مگ ایران | دانلود … دستورالعمل نحوه تشویق و تنبیه کارکنان تشویق و تنبیه از منظر امام علی – ویکی فقه دانلود مقاله تشویق و تنبیه – مگ ایران | دانلود مقاله … آداب و رسوم ازدواجی که به تنبیه شبیه هستند! شیوه های تشویق و تنبیه از دیدگاه قرآن و حدیث شیوه های تشویق و تنبیه از دیدگاه قرآن و حدیث جایگاه تشویق و تنبیه در مدیریت علوی (علیه السلام) با تأکید … تشويق و تنبيه و راه كارهای آن از ديدگاه قرآن کریم پایان … شیوه های تشویق و تنبیه از دیدگاه قرآن و حدیث مقاله در مورد آموزش، تنبیه، تشویق – مگ ایران | دانلود … دستورالعمل نحوه تشویق و تنبیه کارکنان

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *