سبک زندگی شهری و مدرنیته

مدرنیته و مسکن (رویکردی مردم نگارانه به مفهوم خانه، سبک … مدرنیته و مسکن (رویکردی مردم نگارانه به مفهوم خانه، سبک زندگی روستایی و تحولات امروزی آن) درجه علمی: علمی-پژوهشی . نویسندگان: نعمت الله فاضلی. منبع: تحقیقات فرهنگی ایران 1387 شماره 1. کلید واژه ها: سبک زندگی خانه روستایی … مدرنیته و سبک های جدید زندگی انسان امروز با گسترش ارتباطات و نیز با پیچیده شدن مناسبات شهری تنها راه سنتی ماندن

ا چون اجداد زیستن را ندارد، او سبک‌های جدیدی را بر می‌گزیند و در این انتخاب‌هاست که اجتماع ایرانی مدرن می‌گردد و مدرنیزاسیون … مدرنیته و مسکن ( رویکرد مردم نگارانه به مفهوم خانه، سبک … مدرنیته و مسکن ( رویکرد مردم نگارانه به مفهوم خانه، سبک زندگی روستایی و تحولات امروزین آن) نویسندگان نعمت الله فاضلی . چکیده. این مقاله به تحلیل فرهنگی خانه روستایی در گذشته و اکنون می پردازد و خانه را به مثابه یکی از … سبک زندگی روستایی و مدرنیته – مطالب نو سبک زندگی روستایی و مدرنیته – مطالب نو – به نام خدا – سلام . در این مقاله ضمن شرح تفاوت های کلاسیک شیوه زندگی روستایی و شهری به بیان نحوه نفوذ معیار شهری در روستاها یا شهری شدن زندگی روستایی از منظر سبک زندگی می پردازم. تا … مدرنیته و سبک‌های جدید زندگی – همیار پژوهش وضع سبک‌های زندگی در ایران قرینه‌ای برای تحول و تغییر است. تغییر قضاوت‌ها و رواداری‌های نو در صحن عرصه‌عمومی، نشانه‌ای از تغییر پاره‌ای باورهای سنتی است. گویی سبک‌های زندگی جدید خبر از مدرنیزاسیون اجتماعی می دهد. تأثیر مدرنیته و نفوذ سبک زندگی غربی بر کاهش جمعیت ایران … -تأثیر مدرنیته و نفوذ سبک زندگی غربی در لایه های مختلف زندگی فردی، خانوادگی و اجتماعی ایرانیان، از عوامل مهم کاهش جمعیت – تأثیر مدرنیته نشان دهنده نزول ارزش های مرتبط با تولد فرزند و معرف رشد سایر ارزش های مدرنیستی … سبک زندگی مسلمانان مالزی؛ ترجمانی از حل معادله‌ دین و مدرنیته چالش‌های فکری و عملی مسلمانان در مواجهه با سبک زندگی جدید جهانی و انتخاب راهکاری برای فائق آمدن بر تناقضات، از مسایل فرهنگی مورد مناقشه همیشگی بوده ‌است. در این مقاله می‌خواهیم به این بپردازیم که مالزی به‌عنوان یک کش آخرین اخبار «سبک مدرن» – صفحه ۲ – خبربان رویداد۲۴ «نعومی وامیسلی» و همسرش «دان ویستان» تصمیم گرفته اند تا به سبک عصر حجری در کنار هم زندگی کنند. آن دو همه ابزار‌های زندگی مدرن را ترک کرده اند و با طراحی یک غار در داخل جنگلی دورافتاده در منطقه «کولبروکدیل» در … سبک زندگی خانوادگی از دیدگاه قرآن و مدرنیته سبک زندگی خانوادگی از دیدگاه قرآن و مدرنیته: مقاله 3، دوره 12، شماره 24، بهار 1396 ، صفحه 49-72 اصل مقاله (463.28 K): نوع مقاله: مقاله پژوهشی: شناسه دیجیتال (DOI): 10.30471/edu.2017.1305 نویسنده مزایا و معایب زندگی شهری و روستایی – مردمان اما زندگی شهری و روستایی هرکدام مزایا و معایب خاص خود را دارند. البته زندگی کردن در شهر بسیار راحتتر است، در کنار اینکه فرصتهای بیشتری برای رشد و ترقی در زندگی خواهید داشت. در شهر تسهیلات … مدرنیته و مسکن (رویکردی مردم نگارانه به مفهوم خانه، سبک … مدرنیته و مسکن (رویکردی مردم نگارانه به مفهوم خانه، سبک زندگی روستایی و تحولات امروزی آن) درجه علمی: علمی-پژوهشی . نویسندگان: نعمت الله فاضلی. منبع: تحقیقات فرهنگی ایران 1387 شماره 1. کلید واژه ها: سبک زندگی خانه روستایی … مدرنیته و سبک های جدید زندگی انسان امروز با گسترش ارتباطات و نیز با پیچیده شدن مناسبات شهری تنها راه سنتی ماندن یا چون اجداد زیستن را ندارد، او سبک‌های جدیدی را بر می‌گزیند و در این انتخاب‌هاست که اجتماع ایرانی مدرن می‌گردد و مدرنیزاسیون … مدرنیته و مسکن ( رویکرد مردم نگارانه به مفهوم خانه، سبک … مدرنیته و مسکن ( رویکرد مردم نگارانه به مفهوم خانه، سبک زندگی روستایی و تحولات امروزین آن) نویسندگان نعمت الله فاضلی . چکیده. این مقاله به تحلیل فرهنگی خانه روستایی در گذشته و اکنون می پردازد و خانه را به مثابه یکی از … سبک زندگی روستایی و مدرنیته – مطالب نو سبک زندگی روستایی و مدرنیته – مطالب نو – به نام خدا – سلام . در این مقاله ضمن شرح تفاوت های کلاسیک شیوه زندگی روستایی و شهری به بیان نحوه نفوذ معیار شهری در روستاها یا شهری شدن زندگی روستایی از منظر سبک زندگی می پردازم. تا … مدرنیته و سبک‌های جدید زندگی – همیار پژوهش وضع سبک‌های زندگی در ایران قرینه‌ای برای تحول و تغییر است. تغییر قضاوت‌ها و رواداری‌های نو در صحن عرصه‌عمومی، نشانه‌ای از تغییر پاره‌ای باورهای سنتی است. گویی سبک‌های زندگی جدید خبر از مدرنیزاسیون اجتماعی می دهد. تأثیر مدرنیته و نفوذ سبک زندگی غربی بر کاهش جمعیت ایران … -تأثیر مدرنیته و نفوذ سبک زندگی غربی در لایه های مختلف زندگی فردی، خانوادگی و اجتماعی ایرانیان، از عوامل مهم کاهش جمعیت – تأثیر مدرنیته نشان دهنده نزول ارزش های مرتبط با تولد فرزند و معرف رشد سایر ارزش های مدرنیستی … سبک زندگی مسلمانان مالزی؛ ترجمانی از حل معادله‌ دین و مدرنیته چالش‌های فکری و عملی مسلمانان در مواجهه با سبک زندگی جدید جهانی و انتخاب راهکاری برای فائق آمدن بر تناقضات، از مسایل فرهنگی مورد مناقشه همیشگی بوده ‌است. در این مقاله می‌خواهیم به این بپردازیم که مالزی به‌عنوان یک کش آخرین اخبار «سبک مدرن» – صفحه ۲ – خبربان رویداد۲۴ «نعومی وامیسلی» و همسرش «دان ویستان» تصمیم گرفته اند تا به سبک عصر حجری در کنار هم زندگی کنند. آن دو همه ابزار‌های زندگی مدرن را ترک کرده اند و با طراحی یک غار در داخل جنگلی دورافتاده در منطقه «کولبروکدیل» در … سبک زندگی خانوادگی از دیدگاه قرآن و مدرنیته سبک زندگی خانوادگی از دیدگاه قرآن و مدرنیته: مقاله 3، دوره 12، شماره 24، بهار 1396 ، صفحه 49-72 اصل مقاله (463.28 K): نوع مقاله: مقاله پژوهشی: شناسه دیجیتال (DOI): 10.30471/edu.2017.1305 نویسنده مزایا و معایب زندگی شهری و روستایی – مردمان اما زندگی شهری و روستایی هرکدام مزایا و معایب خاص خود را دارند. البته زندگی کردن در شهر بسیار راحتتر است، در کنار اینکه فرصتهای بیشتری برای رشد و ترقی در زندگی خواهید داشت. در شهر تسهیلات … مدرنیته و مسکن (رویکردی مردم نگارانه به مفهوم خانه، سبک … مدرنیته و مسکن (رویکردی مردم نگارانه به مفهوم خانه، سبک زندگی روستایی و تحولات امروزی آن) درجه علمی: علمی-پژوهشی . نویسندگان: نعمت الله فاضلی. منبع: تحقیقات فرهنگی ایران 1387 شماره 1. کلید واژه ها: سبک زندگی خانه روستایی … مدرنیته و سبک های جدید زندگی انسان امروز با گسترش ارتباطات و نیز با پیچیده شدن مناسبات شهری تنها راه سنتی ماندن یا چون اجداد زیستن را ندارد، او سبک‌های جدیدی را بر می‌گزیند و در این انتخاب‌هاست که اجتماع ایرانی مدرن می‌گردد و مدرنیزاسیون … مدرنیته و مسکن ( رویکرد مردم نگارانه به مفهوم خانه، سبک … مدرنیته و مسکن ( رویکرد مردم نگارانه به مفهوم خانه، سبک زندگی روستایی و تحولات امروزین آن) نویسندگان نعمت الله فاضلی . چکیده. این مقاله به تحلیل فرهنگی خانه روستایی در گذشته و اکنون می پردازد و خانه را به مثابه یکی از … سبک زندگی روستایی و مدرنیته – مطالب نو سبک زندگی روستایی و مدرنیته – مطالب نو – به نام خدا – سلام . در این مقاله ضمن شرح تفاوت های کلاسیک شیوه زندگی روستایی و شهری به بیان نحوه نفوذ معیار شهری در روستاها یا شهری شدن زندگی روستایی از منظر سبک زندگی می پردازم. تا … مدرنیته و سبک‌های جدید زندگی – همیار پژوهش وضع سبک‌های زندگی در ایران قرینه‌ای برای تحول و تغییر است. تغییر قضاوت‌ها و رواداری‌های نو در صحن عرصه‌عمومی، نشانه‌ای از تغییر پاره‌ای باورهای سنتی است. گویی سبک‌های زندگی جدید خبر از مدرنیزاسیون اجتماعی می دهد. تأثیر مدرنیته و نفوذ سبک زندگی غربی بر کاهش جمعیت ایران … -تأثیر مدرنیته و نفوذ سبک زندگی غربی در لایه های مختلف زندگی فردی، خانوادگی و اجتماعی ایرانیان، از عوامل مهم کاهش جمعیت – تأثیر مدرنیته نشان دهنده نزول ارزش های مرتبط با تولد فرزند و معرف رشد سایر ارزش های مدرنیستی … سبک زندگی مسلمانان مالزی؛ ترجمانی از حل معادله‌ دین و مدرنیته چالش‌های فکری و عملی مسلمانان در مواجهه با سبک زندگی جدید جهانی و انتخاب راهکاری برای فائق آمدن بر تناقضات، از مسایل فرهنگی مورد مناقشه همیشگی بوده ‌است. در این مقاله می‌خواهیم به این بپردازیم که مالزی به‌عنوان یک کش آخرین اخبار «سبک مدرن» – صفحه ۲ – خبربان رویداد۲۴ «نعومی وامیسلی» و همسرش «دان ویستان» تصمیم گرفته اند تا به سبک عصر حجری در کنار هم زندگی کنند. آن دو همه ابزار‌های زندگی مدرن را ترک کرده اند و با طراحی یک غار در داخل جنگلی دورافتاده در منطقه «کولبروکدیل» در … سبک زندگی خانوادگی از دیدگاه قرآن و مدرنیته سبک زندگی خانوادگی از دیدگاه قرآن و مدرنیته: مقاله 3، دوره 12، شماره 24، بهار 1396 ، صفحه 49-72 اصل مقاله (463.28 K): نوع مقاله: مقاله پژوهشی: شناسه دیجیتال (DOI): 10.30471/edu.2017.1305 نویسنده مزایا و معایب زندگی شهری و روستایی – مردمان اما زندگی شهری و روستایی هرکدام مزایا و معایب خاص خود را دارند. البته زندگی کردن در شهر بسیار راحتتر است، در کنار اینکه فرصتهای بیشتری برای رشد و ترقی در زندگی خواهید داشت. در شهر تسهیلات … مدرنیته و مسکن (رویکردی مردم نگارانه به مفهوم خانه، سبک … مدرنیته و مسکن (رویکردی مردم نگارانه به مفهوم خانه، سبک زندگی روستایی و تحولات امروزی آن) درجه علمی: علمی-پژوهشی . نویسندگان: نعمت الله فاضلی. منبع: تحقیقات فرهنگی ایران 1387 شماره 1. کلید واژه ها: سبک زندگی خانه روستایی … مدرنیته و سبک های جدید زندگی انسان امروز با گسترش ارتباطات و نیز با پیچیده شدن مناسبات شهری تنها راه سنتی ماندن یا چون اجداد زیستن را ندارد، او سبک‌های جدیدی را بر می‌گزیند و در این انتخاب‌هاست که اجتماع ایرانی مدرن می‌گردد و مدرنیزاسیون … مدرنیته و مسکن ( رویکرد مردم نگارانه به مفهوم خانه، سبک … مدرنیته و مسکن ( رویکرد مردم نگارانه به مفهوم خانه، سبک زندگی روستایی و تحولات امروزین آن) نویسندگان نعمت الله فاضلی . چکیده. این مقاله به تحلیل فرهنگی خانه روستایی در گذشته و اکنون می پردازد و خانه را به مثابه یکی از … سبک زندگی روستایی و مدرنیته – مطالب نو سبک زندگی روستایی و مدرنیته – مطالب نو – به نام خدا – سلام . در این مقاله ضمن شرح تفاوت های کلاسیک شیوه زندگی روستایی و شهری به بیان نحوه نفوذ معیار شهری در روستاها یا شهری شدن زندگی روستایی از منظر سبک زندگی می پردازم. تا … مدرنیته و سبک‌های جدید زندگی – همیار پژوهش وضع سبک‌های زندگی در ایران قرینه‌ای برای تحول و تغییر است. تغییر قضاوت‌ها و رواداری‌های نو در صحن عرصه‌عمومی، نشانه‌ای از تغییر پاره‌ای باورهای سنتی است. گویی سبک‌های زندگی جدید خبر از مدرنیزاسیون اجتماعی می دهد. تأثیر مدرنیته و نفوذ سبک زندگی غربی بر کاهش جمعیت ایران … -تأثیر مدرنیته و نفوذ سبک زندگی غربی در لایه های مختلف زندگی فردی، خانوادگی و اجتماعی ایرانیان، از عوامل مهم کاهش جمعیت – تأثیر مدرنیته نشان دهنده نزول ارزش های مرتبط با تولد فرزند و معرف رشد سایر ارزش های مدرنیستی … سبک زندگی مسلمانان مالزی؛ ترجمانی از حل معادله‌ دین و مدرنیته چالش‌های فکری و عملی مسلمانان در مواجهه با سبک زندگی جدید جهانی و انتخاب راهکاری برای فائق آمدن بر تناقضات، از مسایل فرهنگی مورد مناقشه همیشگی بوده ‌است. در این مقاله می‌خواهیم به این بپردازیم که مالزی به‌عنوان یک کش آخرین اخبار «سبک مدرن» – صفحه ۲ – خبربان رویداد۲۴ «نعومی وامیسلی» و همسرش «دان ویستان» تصمیم گرفته اند تا به سبک عصر حجری در کنار هم زندگی کنند. آن دو همه ابزار‌های زندگی مدرن را ترک کرده اند و با طراحی یک غار در داخل جنگلی دورافتاده در منطقه «کولبروکدیل» در … سبک زندگی خانوادگی از دیدگاه قرآن و مدرنیته سبک زندگی خانوادگی از دیدگاه قرآن و مدرنیته: مقاله 3، دوره 12، شماره 24، بهار 1396 ، صفحه 49-72 اصل مقاله (463.28 K): نوع مقاله: مقاله پژوهشی: شناسه دیجیتال (DOI): 10.30471/edu.2017.1305 نویسنده مزایا و معایب زندگی شهری و روستایی – مردمان اما زندگی شهری و روستایی هرکدام مزایا و معایب خاص خود را دارند. البته زندگی کردن در شهر بسیار راحتتر است، در کنار اینکه فرصتهای بیشتری برای رشد و ترقی در زندگی خواهید داشت. در شهر تسهیلات … مدرنیته و مسکن (رویکردی مردم نگارانه به مفهوم خانه، سبک … مدرنیته و مسکن (رویکردی مردم نگارانه به مفهوم خانه، سبک زندگی روستایی و تحولات امروزی آن) درجه علمی: علمی-پژوهشی . نویسندگان: نعمت الله فاضلی. منبع: تحقیقات فرهنگی ایران 1387 شماره 1. کلید واژه ها: سبک زندگی خانه روستایی … مدرنیته و سبک های جدید زندگی انسان امروز با گسترش ارتباطات و نیز با پیچیده شدن مناسبات شهری تنها راه سنتی ماندن یا چون اجداد زیستن را ندارد، او سبک‌های جدیدی را بر می‌گزیند و در این انتخاب‌هاست که اجتماع ایرانی مدرن می‌گردد و مدرنیزاسیون … مدرنیته و مسکن ( رویکرد مردم نگارانه به مفهوم خانه، سبک … مدرنیته و مسکن ( رویکرد مردم نگارانه به مفهوم خانه، سبک زندگی روستایی و تحولات امروزین آن) نویسندگان نعمت الله فاضلی . چکیده. این مقاله به تحلیل فرهنگی خانه روستایی در گذشته و اکنون می پردازد و خانه را به مثابه یکی از … سبک زندگی روستایی و مدرنیته – مطالب نو سبک زندگی روستایی و مدرنیته – مطالب نو – به نام خدا – سلام . در این مقاله ضمن شرح تفاوت های کلاسیک شیوه زندگی روستایی و شهری به بیان نحوه نفوذ معیار شهری در روستاها یا شهری شدن زندگی روستایی از منظر سبک زندگی می پردازم. تا … مدرنیته و سبک‌های جدید زندگی – همیار پژوهش وضع سبک‌های زندگی در ایران قرینه‌ای برای تحول و تغییر است. تغییر قضاوت‌ها و رواداری‌های نو در صحن عرصه‌عمومی، نشانه‌ای از تغییر پاره‌ای باورهای سنتی است. گویی سبک‌های زندگی جدید خبر از مدرنیزاسیون اجتماعی می دهد. تأثیر مدرنیته و نفوذ سبک زندگی غربی بر کاهش جمعیت ایران … -تأثیر مدرنیته و نفوذ سبک زندگی غربی در لایه های مختلف زندگی فردی، خانوادگی و اجتماعی ایرانیان، از عوامل مهم کاهش جمعیت – تأثیر مدرنیته نشان دهنده نزول ارزش های مرتبط با تولد فرزند و معرف رشد سایر ارزش های مدرنیستی … سبک زندگی مسلمانان مالزی؛ ترجمانی از حل معادله‌ دین و مدرنیته چالش‌های فکری و عملی مسلمانان در مواجهه با سبک زندگی جدید جهانی و انتخاب راهکاری برای فائق آمدن بر تناقضات، از مسایل فرهنگی مورد مناقشه همیشگی بوده ‌است. در این مقاله می‌خواهیم به این بپردازیم که مالزی به‌عنوان یک کش آخرین اخبار «سبک مدرن» – صفحه ۲ – خبربان رویداد۲۴ «نعومی وامیسلی» و همسرش «دان ویستان» تصمیم گرفته اند تا به سبک عصر حجری در کنار هم زندگی کنند. آن دو همه ابزار‌های زندگی مدرن را ترک کرده اند و با طراحی یک غار در داخل جنگلی دورافتاده در منطقه «کولبروکدیل» در … سبک زندگی خانوادگی از دیدگاه قرآن و مدرنیته سبک زندگی خانوادگی از دیدگاه قرآن و مدرنیته: مقاله 3، دوره 12، شماره 24، بهار 1396 ، صفحه 49-72 اصل مقاله (463.28 K): نوع مقاله: مقاله پژوهشی: شناسه دیجیتال (DOI): 10.30471/edu.2017.1305 نویسنده مزایا و معایب زندگی شهری و روستایی – مردمان اما زندگی شهری و روستایی هرکدام مزایا و معایب خاص خود را دارند. البته زندگی کردن در شهر بسیار راحتتر است، در کنار اینکه فرصتهای بیشتری برای رشد و ترقی در زندگی خواهید داشت. در شهر تسهیلات … (سبک زندگی شهری و مدرنیته)

سبک زندگی شهری و مدرنیته…

(سبک زندگی شهری و مدرنیته)

-[سبک زندگی شهری و مدرنیته]-
مدرنیته و مسکن (رویکردی مردم نگارانه به مفهوم خانه، سبک … مدرنیته و سبک های جدید زندگی مدرنیته و مسکن ( رویکرد مردم نگارانه به مفهوم خانه، سبک … سبک زندگی روستایی و مدرنیته – مطالب نو مدرنیته و سبک‌های جدید زندگی – همیار پژوهش تأثیر مدرنیته و نفوذ سبک زندگی غربی بر کاهش جمعیت ایران … سبک زندگی مسلمانان مالزی؛ ترجمانی از حل معادله‌ دین و مدرنیته آخرین اخبار «سبک مدرن» – صفحه ۲ – خبربان سبک زندگی خانوادگی از دیدگاه قرآن و مدرنیته مزایا و معایب زندگی شهری و روستایی – مردمان مدرنیته و مسکن (رویکردی مردم نگارانه به مفهوم خانه، سبک … مدرنیته و سبک های جدید زندگی مدرنیته و مسکن ( رویکرد مردم نگارانه به مفهوم خانه، سبک … سبک زندگی روستایی و مدرنیته – مطالب نو مدرنیته و سبک‌های جدید زندگی – همیار پژوهش تأثیر مدرنیته و نفوذ سبک زندگی غربی بر کاهش جمعیت ایران … سبک زندگی مسلمانان مالزی؛ ترجمانی از حل معادله‌ دین و مدرنیته آخرین اخبار «سبک مدرن» – صفحه ۲ – خبربان سبک زندگی خانوادگی از دیدگاه قرآن و مدرنیته مزایا و معایب زندگی شهری و روستایی – مردمان مدرنیته و مسکن (رویکردی مردم نگارانه به مفهوم خانه، سبک … مدرنیته و سبک های جدید زندگی مدرنیته و مسکن ( رویکرد مردم نگارانه به مفهوم خانه، سبک … سبک زندگی روستایی و مدرنیته – مطالب نو مدرنیته و سبک‌های جدید زندگی – همیار پژوهش تأثیر مدرنیته و نفوذ سبک زندگی غربی بر کاهش جمعیت ایران … سبک زندگی مسلمانان مالزی؛ ترجمانی از حل معادله‌ دین و مدرنیته آخرین اخبار «سبک مدرن» – صفحه ۲ – خبربان سبک زندگی خانوادگی از دیدگاه قرآن و مدرنیته مزایا و معایب زندگی شهری و روستایی – مردمان مدرنیته و مسکن (رویکردی مردم نگارانه به مفهوم خانه، سبک … مدرنیته و سبک های جدید زندگی مدرنیته و مسکن ( رویکرد مردم نگارانه به مفهوم خانه، سبک … سبک زندگی روستایی و مدرنیته – مطالب نو مدرنیته و سبک‌های جدید زندگی – همیار پژوهش تأثیر مدرنیته و نفوذ سبک زندگی غربی بر کاهش جمعیت ایران … سبک زندگی مسلمانان مالزی؛ ترجمانی از حل معادله‌ دین و مدرنیته آخرین اخبار «سبک مدرن» – صفحه ۲ – خبربان سبک زندگی خانوادگی از دیدگاه قرآن و مدرنیته مزایا و معایب زندگی شهری و روستایی – مردمان مدرنیته و مسکن (رویکردی مردم نگارانه به مفهوم خانه، سبک … مدرنیته و سبک های جدید زندگی مدرنیته و مسکن ( رویکرد مردم نگارانه به مفهوم خانه، سبک … سبک زندگی روستایی و مدرنیته – مطالب نو مدرنیته و سبک‌های جدید زندگی – همیار پژوهش تأثیر مدرنیته و نفوذ سبک زندگی غربی بر کاهش جمعیت ایران … سبک زندگی مسلمانان مالزی؛ ترجمانی از حل معادله‌ دین و مدرنیته آخرین اخبار «سبک مدرن» – صفحه ۲ – خبربان سبک زندگی خانوادگی از دیدگاه قرآن و مدرنیته مزایا و معایب زندگی شهری و روستایی – مردمان

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *